การใช้บริการ

 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ID LINE: 0878579450
 2. ส่ง Link เว็บของคุณ, Keyword ที่คุณต้องการ บทความที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณ มาทาง Line
 3.  เลือกแพ็คเกจที่คุณต้องการ ชำระค่าบริการผ่านระบบพร้อมเพย์
 4. แจ้งชำระค่าบริการผ่านทาง Line
 5. เราจะดำเนินการเพิ่ม Backlink ให้คุณ แล้วจะแจ้งรายละเอียดกลับไป
  10 backlink ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
  20 backlink ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์
  30 backlink ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์
  40 backlink ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์
  50 backlink ใช้เวลาประมาณ 5 สัปดาห์
  60 backlink ใช้เวลาประมาณ 6 สัปหาด์

หมายเหตุ เราจะไม่ทำการเพิ่ม backlink อย่างเร่งรีบจนเกินไปเพราะอาจจะเกิดผลเสียต่อเว็บไซต์ของท่าน