อัตราค่าบริการ

มีเฉพาะบริการ Backlink รายปีเท่านั้น
แพคเกจรายปี
แพ็คเกจ Backlink 10 IP 3,650.-/ปี
แพ็คเกจ Backlink 20 IP 7,300.-/ปี
แพ็คเกจ Backlink 30 IP 10,950.-/ปี
แพ็คเกจ Backlink 40 IP 14,600.-/ปี
แพ็คเกจ Backlink 50 IP 18,250.-/ปี
แพ็คเกจ Backlink 60 IP 21,900.-/ปี